Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku postępowania prowadzonego w trybie naboru ofert na  wykonanie prac polegających na likwidacji komory ciepłowniczej oraz 5 studni zaworowych, zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz”

Szczegóły w załączniku

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 cze 2024 18:45
Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2024 18:47
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 324 razy

AKTUALIZACJA INFORMACJI W SPRAWIE CEN DOSTAWY CIEPŁA od 01.07.2024r.

Informacja Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu o cenach ciepła obowiązujących w okresach od 01 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz od 01 stycznia 2025r. do 30 czerwca 2025r.

 

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859) zostały wprowadzone zmiany do Ustawy z dnia 15 września 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772, 1693 i 2760)  dotyczące maksymalnej ceny dostawy ciepła. Ceny i stawki opłat za ciepło stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022r., nie będą mogły przekroczyć cen i stawek opłat powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022r. o 46% w okresie od 01.07.2024r. do 31.12.2024r. oraz o 52 % w okresie od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.

W załączeniu Informacja Prezesa Zarządu PEC Pisz o cenach ciepła stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi od 01.07.2024r.

Poniżej podajemy linki do przepisów prawnych:

 • USTAWA z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, 
  gazu ziemnego i ciepła systemowego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000859/O/D20240859.pdf

 • USTAWA z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002760/O/D20232760.pdf

 • USTAWA z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 
  z sytuacją na rynku paliw.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001772/U/D20231772Lj.pdf

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 cze 2024 10:40
Data opublikowania: poniedziałek, 24 cze 2024 12:01
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 1839 razy

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza postępowanie w trybie naboru ofert zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz” na wykonanie prac polegających na likwidacji komory ciepłowniczej oraz 5 studni zaworowych.

Termin wykonania prac: do 31.08.2024r.

Termin składania ofert: 26.06.2024 roku do godziny 12:00

Oferty zatytułowane „Likwidacja komory i studni” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres  sekretariat@pecpisz.pl

Osoba do kontakt: Łukasz Nowiński telefon 87 423 28 79 wew. 25.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 cze 2024 16:46
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2024 16:47
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 482 razy

Informacja z otwarcia i wyboru oferty.

Kwota przeznaczona na wykonanie zadania – 1610976,00 PLN netto.

 Wpłynęła jedna oferta:

 1. Aftech Sp. z o.o., 19 – 300 Ełk, ul. Sikorskiego 34B – cena netto 1376587,17 PLN, okres gwarancji – 72 m-ce, technologia ciągła lub półciągła z barierą antydyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej – TAK, Lambda poniżej 0,023 – TAK.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i zostanie podpisana stosowna Umowa.

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2024 16:50
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2024 16:51
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 1065 razy

Przetarg – Budowa sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2” Etap 1 - Aktualizacja

Poniżej zamieszczamy zmian do SWZ na budowę sieci Os. Wschód Etap I wraz z nowym załącznikiem.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2024 18:05
Data opublikowania: poniedziałek, 29 kwi 2024 18:08
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 1210 razy

Przetarg – Budowa sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2” Etap 1

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

Budowa sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2” Etap 1

 

Termin składania ofert:  10.05.2024 roku do godziny 10:00

 Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 kwi 2024 17:08
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2024 17:14
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 1361 razy

Informacja

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że biuro przy ul. Jagodnej 1 C w dniu 02.05.2024r. będzie nieczynne.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 kwi 2024 17:02
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2024 17:03
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 1380 razy

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy.

Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 kwi 2024 22:09
Data opublikowania: czwartek, 11 kwi 2024 22:11
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 1493 razy

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

 

              Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, mieszczące się przy ul. Jagodnej 1C  serdecznie zaprasza w dniu 27.03.2024 r. o godz. 11ºº na dzień otwarty i prezentację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pisza.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 mar 2024 14:14
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2024 14:16
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 1762 razy

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01 lutego 2024r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 lutego 2024 roku zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.46.2023.274.XXII.EKo z dnia 15 stycznia 2024 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym - ciepło Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 11 (2770) z dnia 15 stycznia 2024r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.46.2023.274.XXII.EKo z dnia 15 stycznia 2024 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku,  w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że z dniem 01 lutego 2024 roku zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła.

Ponadto informujemy, że Decyzję OGD.4210.46.2023.274.XXII.EKo wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE- Ciepło nr 11 (2770) w dniu  15 stycznia 2024 roku.

W związku z obowiązywaniem Ustawy z dnia 15 września  2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw     (Dz.U.2023.1772 ze zm.) w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust 1 w/w Ustawy, będą stosowane maksymalne ceny dostawy ciepła w okresie od 01 lutego 2024r. do 30 czerwca 2024r. 

W załączeniu 

1. XXII Taryfa dla ciepła 

2. Informacja o cenach ciepła stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

Poniżej przydatne linki:

1. https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

2. Informacja Prezesa URE nr 9/2023 o maksymalnych cenach ciepła https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10923,Informacja-nr-92023.html

3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002760

4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001772

5. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002823

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 sty 2024 11:15
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sty 2024 11:53
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 7047 razy

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert cenowych na zakup złomu wytworzonego w ramach działalności Spółki.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert cenowych na zakup złomu wytworzonego w ramach  działalności Spółki.

Złom stalowy – ok. 5000 kg

Złom kwasoodporny – ok. 100 kg

Złom mosiężny – ok. 160 kg

Zakres usługi – odbiór złomu z terenu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, własnym transportem z miejsca wskazanego przez Sprzedającego.

Koszty załadunku i cięcia ponosi Kupujący.

Odbiór złomu nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron.

Oferowana cena netto w zł/kg złomu.

Termin wykonania usługi – 30.11.2023 r.

Termin składania ofert – 24.11.2023 r.

Oferty prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres: sekretariat@pecpisz.pl

Osoba do kontaktu: Sławomir Kołakowski, telefon: 607 366 152.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 15 lis 2023 14:32
Data opublikowania: środa, 15 lis 2023 14:35
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 2951 razy

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego:

Typ – FIAT DOBLO.

Rok produkcji – 2011, silnik – 70-kW, 1368 ccm.

Przebieg – 91000 km.

Stan techniczny – dobry.

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 paź 2023 09:35
Data opublikowania: poniedziałek, 9 paź 2023 09:35
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 3348 razy

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko: palacz c.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C    poszukuje pracownika na stanowisko : palacz c.o.  

 Zadania:

- obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe

- kontrola pracy kotłów, pomp, wymienników, stacji uzdatniania wody

- obsługa przenośników

- prace kontrolno-pomiarowe, konserwatorskie zgodnie z instrukcjami

- prace porządkowe na terenie Ciepłowni Miejskiej

     

Dodatkowym atutem jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego E grupa 2

Rodzaj Pracy: praca w systemie równoważnym, praca zmianowa 6:00-18:00; 18:00-6:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : Ciepłownia Miejska PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z kopią dokumentu potwierdzającego uprawnienie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 19.05.2023 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu; 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C  zawartych w CV  na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: Palacz c.o.

Jednocześnie potwierdzam, że za poznałam/em się z klauzulą informacyjną związaną z procesem rekrutacji.”

W przypadku braku zamieszczenia powyższej informacji,  złożone cv nie będzie brało udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą przy ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz .

Ponadto, informujemy, że:

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PEC Sp. z o.o. w Piszu w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Palacz c.o. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ).

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na podane w ogłoszeniu stanowisko jednak nie dłużej niż  trzy (3) miesiące od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

* Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

* Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

* Przysługuje Pani/Panu prawo zapytań odnośnie danych osobowych do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD            email: ochrona_danych@pecpisz.pl

* Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, odmowa podania danych skutkuje odmową wszczęcia procesu rekrutacji.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 maj 2023 12:19
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2023 12:26
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 4905 razy

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1) nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur.

Łączne zapotrzebowanie na biomasę – ok. 60 000 mp.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących określone asortymenty i ilości.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Dostawca paliwa z biomasy powinien posiadać ważny certyfikat potwierdzający spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego RED II, wydany w ramach uznanego przez Komisję Europejską systemu certyfikacji.

Dostawca odpadów i pozostałości leśnych lub innych odpadów i pozostałości stanowiących paliwa z biomasy w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego RED II powinien dostarczyć oświadczenie na wzorze Zamawiającego, potwierdzające wytwarzania takich odpadów i pozostałości w ramach własnego procesu produkcji, pozyskiwania lub przetwarzania w którym takowe odpady i pozostałości powstają.

Ponadto dostawcy paliw z biomasy pochodzących z importu powinni dostarczyć dokumenty potwierdzające pochodzenia biomasy na przykład świadectwo pochodzenia wydane przez stosowne organy kraju pochodzenia biomasy lub dokument w postaci Raportu z audytu uwierzytelniającego pochodzenia biomasy wydany przez niezależną stronę trzecią posiadającą odpowiednie kompetencje do realizacji takich audytów.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, dostępnym w siedzibie PEC oraz na naszej stronie internetowej, do dnia 19.05.2023 r. do godziny 10:00. Oferta winna obejmować okres od 01.05.2023r. do 30.04.2024r. Termin ważności ofert - 30 dni od daty składania ofert.

Z Dostawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce zostaną określone w zaproszeniu. Po przeprowadzeniu negocjacji Dostawcy będą zobowiązani do złożenia ofert ostatecznych.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Pzp.

Kontakt: Sławomir Kołakowski tel. kom. 607366152.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 kwi 2023 10:37
Data opublikowania: poniedziałek, 24 kwi 2023 10:39
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 5005 razy

AKTUALIZACJA INFORMACJI W SPRAWIE CEN DOSTAWY CIEPŁA

Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz.1967, ze zm.), zostały opublikowane w BIP URE maksymalne ceny dostawy ciepła netto (tj. nie zawierające podatku VAT). Całkowite ceny ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. maksymalnie o 40% w stosunku do cen z końca września 2022 r. W załączeniu zakutualizowana szczegółowa informacja dla Odbiorców ciepła do pobrania

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 mar 2023 14:21
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2023 14:53
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 12610 razy

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : Główny Specjalista ds. Technicznych  

 Zadania:

 • nadzór nad właściwą organizacją podległych pracowników w celu zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń transportowych, urządzeń  i instalacji ciepłowniczej, sieci i węzłów,
 • nadzór nad przygotowaniem ciepłowni oraz sieci i węzłów do sezonu grzewczego,
 • nadzór nad utrzymywaniem w ciągłej sprawności wszelkich urządzeń automatyki ciepłowni, sieci oraz węzłów,
 • nadzór nad racjonalną gospodarką paliwową poprzez kontrolę składu mieszanek biomasy
  i efektywnego procesu ich spalania,
 • nadzór nad właściwą organizacją zaopatrzenia w materiały pod kątem zaopatrzenia ciągłości pracy ciepłowni i urządzeń transportowych,
 • nadzór nad właściwą gospodarką magazynową opału i części zamiennych,
 • nadzór nad procesem wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz sporządzanie umów o przyłączenie,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych, nadzór nad wykonywaniem przeglądów rocznych i okresowych obiektów budowlanych, pomiarów elektrycznych,
 • kontrola i współpraca z odbiorcami ciepła w zakresie dostawy energii cieplnej,
 • przygotowywanie planów rozwoju spółki, planów inwestycyjnych, planowanych remontów źródła ciepła, węzłów, sieci cieplnych, transportu itp.,
 • udział w procesie przygotowania inwestycji,
 • współpraca z innymi działami Spółki.             

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunki: energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo/inżynieria środowiska w specjalności sieci i systemy sanitarne,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • umiejętność kosztorysowania
 • posługiwanie się programami z pakietu Office
 • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
 • samodzielność, inicjatywa i konsekwencja w osiąganiu celów

Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z listem motywacyjnym wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 21.04.2023r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu; 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C  zawartych w CV  na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: Główny Specjalista ds. Technicznych.

Jednocześnie potwierdzam, że za poznałam/em się z klauzulą informacyjną związaną z procesem rekrutacji.”

W przypadku braku zamieszczenia powyższej informacji,  złożone cv nie będzie brało udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą przy ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz .

Ponadto, informujemy, że:

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PEC Sp. z o.o. w Piszu w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. Technicznych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ).

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na podane w ogłoszeniu stanowisko jednak nie dłużej niż  trzy (3) miesiące od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

* Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

* Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

* Przysługuje Pani/Panu prawo zapytań odnośnie danych osobowych do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD     email: ochrona_danych@pecpisz.pl

* Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, odmowa podania danych skutkuje odmową wszczęcia procesu rekrutacji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 mar 2023 12:08
Data opublikowania: środa, 22 mar 2023 12:13
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 5304 razy

INFORMACJA W SPRAWIE CEN DOSTAWY CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że dniem 15 lutego 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295). Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz.1967, ze zm.), zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE maksymalne ceny dostawy ciepła.
Całkowite ceny ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. maksymalnie o 40% w stosunku do cen  z końca września 2022 r.
Uprawnieni odbiorcy objęci cenami maksymalnymi to m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty uprawnione.

Opublikowane przez Prezesa URE w Informacji nr 9/2023 zestawienie wartości cen i stawek opłat jest podstawą do wyliczenia przez firmy ciepłownicze ceny maksymalnej dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła i porównanie jej z ceną dostawy ciepła wynikającą z obowiązującej taryfy dla ciepła. Do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi ma być stosowana najniższa cena ciepła.

Jednocześnie informujemy, że złożone oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą zachowują ważność.

Informujemy, że wyrównanie nie przysługuje odbiorcom, którzy skorzystali z form wsparcia takich jak m.in. dodatek węglowy, zamrożenie cen gazu. W związku z powyższym, jeżeli korzystali Panstwo z takiego wsparcia, prosimy o informację w tym zakresie.

Informację można składać osobiście w sekretariacie Spółki, poprzez pocztę tradycyjną lub drogą mailową na adres sekretariat@pecpisz.pl.

W załączeniu Informacja w sprawie cen o dostawy ciepła oraz Informacja nr 9/2023 Prezesa URE.

40% wzrost – dostawa ciepła - BIP - Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Rządowa tarcza energetyczna - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 mar 2023 12:45
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2023 13:26
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 6622 razy

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku naboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji” prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz.

Szczegóły w załączniku

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 lut 2023 13:45
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2023 13:46
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 5598 razy

Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje o pełnym składzie konsorcjów, które wzięły udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 30.12.2022r.,  na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”:

 1. Lider Konsorcjum – ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH SA, 44 – 107 Gliwice, ul. Kozielska 18.

  Członek Konsorcjum – KOTLOZAVOD „KRIGER” LLC, Żytomierz 10003, ul. Pokrovska 81, UKRAINA.

 2. Lider Konsorcjum – NAWEC sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15 – 124 Białystok.

  Partner Konsorcjum – UAB „GRYNERGA”, Partizanu g. 89, LT-50312 Kowno, LITWA.

  Partner Konsorcjum – SolidBud Łukasz Kobrzyński, ul. Ksawerego Dunikowskiego 10, Olszewo-Borki.

 

Data powstania: środa, 1 lut 2023 14:48
Data opublikowania: środa, 1 lut 2023 14:50
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 5823 razy

Przetarg – Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu - aktualizacja z dnia 30.01.2023r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Zmiana terminu składania ofert:  31.01.2023 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 gru 2022 11:52
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2022 12:00
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 6130 razy

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu oświadcza.

Planowany wzrost cen i stawek opłat za ciepło w roku 2022/2023 wstępnie miał wynieść 25,45%, o czym poinformowany został Burmistrz, jednak zmieniająca się drastycznie sytuacja na rynku paliw czyli – biomasy drzewnej zmusiła Zarząd do rekalkulacji ceny w trakcie trwania postępowania o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła czego skutkiem jest zmiana wysokości planowanej podwyżki za energię cieplną i będzie wynosiła 44,82%.

Planowany wzrost cen  i stawek opłat za ciepło w roku 2022/2023 wstępnie miał wynieść 25,45%, o czym poinformowany został Burmistrz, jednak zmieniająca się drastycznie sytuacja na rynku  paliw czyli – biomasy drzewnej zmusiła Zarząd do rekalkulacji ceny w trakcie trwania postępowania o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła  czego skutkiem jest zmiana wysokości planowanej podwyżki za energię cieplną i będzie wynosiła 44,82%. 

Informujemy, że XXI Taryfa dla ciepła została zatwierdzona Decyzją Prezesa URE w dniu 16 listopada 2022r.  

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w  Piszu w dniu 16 listopada 2022r. poinformował Zgromadzenie Wspólników – Burmistrza Pisza  o zatwierdzonych cenach i stawkach opłat za ciepło. Informacje o nowej Taryfie dla ciepła zostały zamieszczone również na stronie BIP PEC Pisz.

Jednocześnie informujemy iż jesteśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw w kraju gdzie ceny za energię cieplną utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie.

 Zarząd PEC dokłada wszelkich starań by mieszkańcy naszego miasta mieli zapewnione bezpieczne i nieprzerwane dostawy ciepła przy relatywnie niskich cenach za energię cieplną.

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01 grudnia 2022r. - Biuletyn Informacji Publicznej (hi.pl)

 

Pisz, dnia 18.11.2022r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 lis 2022 13:47
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2022 13:51
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 7386 razy

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01 grudnia 2022r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 grudnia 2022 roku zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.63.2022.274.XXI.DJ z dnia 16 listopada 2022 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym - ciepło Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 737(1997) z dnia 16 listopada 2022 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.63.2022.274.XXI.DJ z dnia 16 listopada 2022 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że z dniem 01 grudnia 2022 roku zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła.

Ponadto informujemy, że Decyzję OGD.4210.63.2022.274.XXI.DJ wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE- Ciepło nr 737 (1997) w dniu 16 listopada 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2022r. do dnia 30 listopada 2023r.

W załączeniu treść taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że nowa cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), w związku z tym w rozliczeniach z naszymi odbiorcami, będziemy stosowali stawki wynikające z zatwierdzonej Taryfy dla ciepła.

Uśredniona cena wytwarzania ciepła w zatwierdzonej taryfie wynosi 70,67 zł/GJ. Ustawodawca przyjął cenę uśrednioną z rekompensatą na poziomie 103,82 zł/GJ

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 lis 2022 15:10
Data opublikowania: środa, 16 lis 2022 15:34
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 6945 razy

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu poszukuje pracownika na stanowisko : 

palacz c.o. 

Zadania:
– obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe
– kontrola pracy kotłów, pomp, wymienników, stacji uzdatniania wody
– obsługa przenośników
– prace kontrolno-pomiarowe, konserwatorskie zgodnie z instrukcjami
– prace porządkowe na terenie Ciepłowni Miejskiej

Wymagania:
– świadectwo kwalifikacyjne E grupa 2

Rodzaj Pracy: praca w systemie równoważnym, praca zmianowa 6:00-18:00; 18:00-6:00.
Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : Ciepłownia Miejska PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z kopią dokumentu potwierdzającego uprawnienie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 17.10.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2022 12:15
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2022 13:30
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 7031 razy

Cena ciepła z rekompensatą

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż nasza obecna cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z ustawy.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż nasza obecna cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z ustawy.

Uśredniona cena wytwarzania ciepła w aktualnie obowiązującej taryfie wynosi 47,64 zł/GJ. Ustawodawca przyjął cenę uśrednioną z rekompensatą na poziomie 103,82 zł/GJ. Nasza cena jest niższa, w związku z tym w rozliczeniach z naszymi odbiorcami, będziemy stosowali stawki wynikające z obecnej taryfy dla ciepła.

Mimo to, prosimy naszych odbiorców o składanie oświadczeń, zawierających dane wymagane przepisami ustawy. Wzory oświadczeń są dostępne poniżej.

Oświadczenia nie dotyczą osób indywidualnych. Oświadczenia składają zarządcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust.1 pkt 4. powyższej ustawy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i środowiska. Link do strony: 

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Link do wzorów oświadczeń:

https://www.gov.pl/attachment/d1ce9942-4c53-44e4-8644-bd6e30e9eea4

Link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

Data powstania: czwartek, 29 wrz 2022 09:48
Data opublikowania: czwartek, 29 wrz 2022 11:57
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 8958 razy

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na odbiór odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy).

Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 12:04
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 12:07
Data edycji: piątek, 23 wrz 2022 08:18
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 7123 razy
Ilość edycji: 1

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych  

Pisz, 18.07.2022r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych  

 Zadania:

     - prowadzenie spraw wymaganych dla profilu działalności Przedsiębiorstwa wynikających z ustawy  prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych     

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie, mile widziane kierunki: inżyniera środowiska lub energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo
 • posługiwanie się programem AutoCAD
 • umiejętność kosztorysowania
 • posługiwanie się programami z pakietu Office
 • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
 • chęć dokształcania się w zakresie prawa energetycznego

Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i list motywacyjny wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 01.08.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 18 lip 2022 09:43
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lip 2022 09:50
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 7763 razy

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż działając zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Nieprzekraczającej 30 000 euro przez PEC Sp. z o.o. w Piszu, postępowanie prowadzone w trybie naboru ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu, ogłoszone w dniu 30.06.2022r., z terminem składania ofert do 07.07.2022r. do godz. 09.00, zostało unieważnione.

Zgodnie z regulaminem wspomnianym powyżej w Ogłoszeniu o naborze ofert Zamawiający zastrzegł sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

                                                                                   

 

Data powstania: piątek, 8 lip 2022 11:02
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2022 11:04
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 7844 razy

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 13.06.2022 roku nabór ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”, w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2022r. do godz. 1000) wpłynęły dwie oferty.  

Wynik oceny ofert:

 1. HYDRAULIKA ANDRZEJKOWICZ Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 34B, 19-300 Ełk - oferta uzyskała 100 punktów
 2. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z.o.o., Lubelska 37, 10-408 Olsztyn - oferta uzyskała 64 punkty

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą, w związku z czym zamówienie zostanie udzielone firmie HYDRAULIKA ANDZRZEJKOWICZ Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 34B, 19-300 Ełk.

Szczegóły w załączniku. 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2022 11:53
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2022 11:57
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 7913 razy

Komunikat Rady Nadzorczej

30.06.2022 r.

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Spółka  z o.o. w Piszu

Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. w Piszu zgodnie § 22 Regulaminu Konkursu   informuje, że Pan Marek Znojek zamieszkały Ławy w wyniku konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Piszu od dnia 01 lipca 2022 roku.

 

                                                                                  

 

 

                                                                                  

 

 

Data powstania: czwartek, 30 cze 2022 14:42
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2022 14:44
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 7943 razy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 13.06.2022 roku postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2022r. do godz. 1000) wpłynęły dwie oferty.  

Szczegóły w załączniku.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 cze 2022 14:23
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2022 14:25
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 7921 razy

Ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niżej wymienionego zadania:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”

Zakres usługi

1. Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych. Zakres obowiązków inspektora wynikający z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) w szczególności obejmuje:

 • Dostarczenie oświadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdzającego przejęcie obowiązków nadzoru nad realizacją zadania „ Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”;
 • Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych przy współudziale Zamawiającego terenu budowy, łącznie z dokumentacją projektową oraz dziennikiem budowy;
 • Reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej;
 • Sprawdzanie jakości Wykonywanych robót i zastosowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowej sieci i przyłączy oraz przekazanie ich do eksploatacji;
 • Potwierdzanie faktycznie Wykonanych robót oraz usunięcia wad jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
 • Udział w odbiorach częściowych, w odbiorze końcowym oraz w odbiorze z udziałem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu oraz przygotowanie
  w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów;
 • Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej sprawdzenie;
 • Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie dokumentacji powykonawczej;
 • Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych;
 • Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;
 • Informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych koniecznych jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
 • Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;
 • Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót;
 • Uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego - przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron;
 • Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym terminie wykonania zadania;
 • Uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi;
 • Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji robót budowlanych;
 • Posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji umowy;
 • Składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pecpisz.pl lub dostarczony bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w każdy poniedziałek do godz. 14.00 za poprzedni tydzień;
 • Zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków;
 • O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

2. Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) uprawniony jest do:

 • wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, przedstawienia informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 • żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją.

Oferent musi załączyć do oferty:

 - aktualne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji ciepłowniczych, 

- aktualny dokument stwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 100 %

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów przyznanych za cenę oferty brutto. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę brutto

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto

Cbad - cena oferty badanej brutto

Planowany termin wykonania usługi nadzoru: III kwartał 2022 r.

Przewidywany termin realizacji robót budowlanych: III kwartał 2022 r.

Zakończenie robót budowlanych nie później niż do 16.09.2022 r.

Szczegółowy termin wykonania usługi nadzoru Zamawiający określi w umowie zawartej z Wykonawcą usługi – co nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane objęte nadzorem.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt w sprawie składania ofert: Janusz Karwowski, telefon 607 366 153,

                                                       Łukasz Nowiński, telefon 87 423 28 79 wew.25,

Termin składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego upływa 07.07.2022 r. o godzinie 09:00.  Termin ważności złożonych ofert: 14 dni.

Oferty zatytułowane  „Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sieć „Dworcowa/Wąglicka” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres: sekretariat@pecpisz.pl

Szczegóły dotyczące zadania „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” którego wykonanie ma zostać objęte nadzorem, dostępne są na stronie internetowej PEC Pisz

http://www.pecpisz.pl/?p=2148

lub BIP PEC Pisz

http://www.pec.bip.hi.pl/index.php?k=10

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz_ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

                                                                       

 

 

 

 

                                                     

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 cze 2022 12:43
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2022 12:56
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 7943 razy

Ogłoszenie o naborze ofert - aktualizacja z dnia 24.06.2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

 

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”

 

Termin składania ofert:  30.06.2022 roku do godziny 10:00

Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2022 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2022 13:19
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 8105 razy

Informacja o dniu wolnym od pracy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że biuro przy ul. Jagodnej 1 C w dniu 17.06.2022 r. nie będzie czynne. 

Data powstania: czwartek, 9 cze 2022 10:45
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2022 10:49
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 8126 razy

Informacja o zmianie XX Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że z dniem 20 maja 2022r. ulega zmianie XX Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.5.2021.274.XX.PWi z dnia 20 października 2021r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że z dniem 20 maja 2022r. ulega zmianie XX Taryfa dla ciepła zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD.4210.5.2021.274.XX.PWi z dnia 20 października 2021r.

Zmiana Taryfy dla ciepła zatwierdzona Decyzją nr OGD.4210.14.2022.274.XX.DJ z dnia 5 maja 2022r. została opublikowana w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE – Ciepło  Nr 270 (1530) z dnia 5 maja 2022 r.

Wzrost cen i stawek opłat za ciepło dla odbiorców średnio w przedsiębiorstwie wynosi 9,80%  i wynika ze wzrostu cen opału – biomasy drzewnej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rządową Tarczą Antyinflacyjną wprowadzono w okresie od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r. obniżoną do wysokości 5 % stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej, co zniweluje wzrost cen.

W załączeniu  zmiana Taryfy dla ciepła.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 maj 2022 13:51
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2022 13:55
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 8362 razy

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : palacz c.o.  

Pisz, 04.05.2022 r.

 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : palacz c.o.  

 Zadania:

- obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe

- kontrola pracy kotłów, pomp, wymienników, stacji uzdatniania wody

- obsługa przenośników

- prace kontrolno-pomiarowe, konserwatorskie zgodnie z instrukcjami

- prace porządkowe na terenie Ciepłowni Miejskiej

     

Wymagania:

- świadectwo kwalifikacyjne E grupa 2

Rodzaj Pracy: praca w systemie równoważnym, praca zmianowa 6:00-18:00; 18:00-6:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : Ciepłownia Miejska PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z kopią dokumentu potwierdzającego uprawnienie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 18.05.2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 maj 2022 14:24
Data opublikowania: środa, 4 maj 2022 14:26
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 8429 razy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Jagodna 1 C , 12-200 Pisz. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o. o. w Piszu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 kwi 2022 09:25
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2022 09:35
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 8870 razy

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy.

 

            Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1) nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur.

Łączne zapotrzebowanie na biomasę – ok. 40 000 mp.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących określone asortymenty i ilości.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, dostępnym w siedzibie PEC oraz na naszej stronie internetowej, do dnia 22.04.2022 r. do godziny 10:00. Oferta winna obejmować okres od 01.05.2022r. do 30.04.2023r. Termin ważności ofert - 30 dni od daty składania ofert.

Z Dostawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce zostaną określone w zaproszeniu. Po przeprowadzeniu negocjacji Dostawcy będą zobowiązani do złożenia ofert ostatecznych.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Pzp.

Kontakt: Sławomir Kołakowski tel. kom. 607366152.

Załączniki – formularz ofertowy, wzór umowy .

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2022 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2022 13:53
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 8905 razy

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”, ogłoszone w dniu 18.02.2022r., z terminem składania ofert do 17.03.2022r. do godz. 10.00, zostało unieważnione z powodu, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 mar 2022 13:15
Data opublikowania: piątek, 18 mar 2022 13:20
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 9091 razy

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych  

Pisz, 23.02.2022 r.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych  

Zadania:

     - prowadzenie spraw wymaganych dla profilu działalności Przedsiębiorstwa wynikających z ustawy  prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie, mile widziane kierunki: inżyniera środowiska lub energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo
 • posługiwanie się programem AutoCAD
 • umiejętność kosztorysowania
 • posługiwanie się programami z pakietu Office
 • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
 • chęć dokształcania się w zakresie prawa energetycznego

 Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i list motywacyjny wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 14.03.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 lut 2022 12:37
Data opublikowania: środa, 23 lut 2022 12:46
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 9533 razy

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

 

Termin składania ofert:  17.03.2022 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 lut 2022 13:58
Data opublikowania: piątek, 18 lut 2022 14:10
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 9642 razy

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o unieważnieniu postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o unieważnieniu postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji” z powodu iż, cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Data powstania: piątek, 4 lut 2022 13:35
Data opublikowania: piątek, 4 lut 2022 13:38
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 9796 razy

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 24.01.2022 roku nabór ofert na realizację zadania pod nazwą „Projekt wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 02.02.2022r. do godz. 900) wpłynęły trzy oferty.  

 Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 24.01.2022 roku nabór ofert na realizację zadania pod nazwą „Projekt wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 02.02.2022r. do godz. 900) wpłynęły trzy oferty.  

 1. HYDROPROINSTAL Michał Ciukszo, Jaśkowo 63F, 12-200 Pisz - cena oferty 24 000 zł netto.
 2. EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o., ul. Goworowska 2B lok. 4, 07-410 Ostrołęka - cena oferty 36 500 zł netto.
 3. INSTALALEX Marek Znojek, ul. Osiedlowa 2, 07-411 Ławy – cena oferty 38 100 zł netto.

Zamówienie zostanie udzielone firmie HYDROPROINSTAL Michał Ciukszo, Jaśkowo 63F, 12-200 Pisz.

 

 

Data powstania: piątek, 4 lut 2022 13:31
Data opublikowania: piątek, 4 lut 2022 13:33
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 9800 razy

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku naboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu”.

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku naboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania kwotę 170 000,00 zł netto.

W wyznaczonym terminie (tj. do dnia 25.01.2022r. do godz. 9 00) wpłynęła jedna oferta.

 1. Konsorcjum firm T-Mobile Polska S.A. oraz ABARO sp. z o.o.

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa – lider konsorcjum ABARO sp. z o.o., ul. Limbowa 23, 80-175 Gdańsk – członek konsorcjum

Oferent zaproponował cenę 163 900,00 zł netto i okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy.                                                                        

Zaproponowana opłata miesięczna za utrzymanie serwerów i oprogramowania, licencji oraz transmisję danych wynosi 1 861,50 zł netto/miesiąc.

Oferta została złożona prawidłowo i spełnia wymogi formalne. W związku z tym zamówienie zostanie udzielone Konsorcjum firm T-Mobile Polska oraz ABARO sp. z o.o.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 lut 2022 13:30
Data opublikowania: środa, 2 lut 2022 13:33
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 9851 razy

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 17.12.2021 roku postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji” w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 27.01.2022r. do godz. 1000) wpłynęła jedna oferta.  

 

Szczegóły w załączniku .

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 sty 2022 14:04
Data opublikowania: czwartek, 27 sty 2022 14:10
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 9903 razy

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert cenowych na zakup złomu wytworzonego w ramach działalności Spółki.

Ogłoszenie 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert cenowych na zakup złomu wytworzonego w ramach działalności Spółki.

Złom stalowy - ok. 5000 kg.

Zakres usługi – odbiór złomu z terenu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, własnym transportem z miejsca wskazanego przez Sprzedającego.

Koszty załadunku i cięcia ponosi Kupujący.

Odbiór złomu nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron.

Oferowana cena netto w zł/kg złomu.
Termin wykonania usługi – luty 2022r.
Termin składania ofert – 03.02.2022r.

Oferty – prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres: sekretariat@pecpisz.pl.

Osoba do kontaktu: Dorota Kaczmarczyk, telefon 87 423 28 79 wew. 29.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 sty 2022 12:01
Data opublikowania: czwartek, 27 sty 2022 12:08
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 9954 razy

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania: „Projekt wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”.

                                          

Ogłoszenie o naborze ofert

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

„Projekt wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”.

Opis zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Opracowania mapy do celów projektowych,
 2. Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych sieci (4 egz.),
 3. Opracowania projektów budowlanych przyłączy (dwa przyłącza w jednym opracowaniu) (4egz.)
 4. Opracowania przedmiarów robót, oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przyłączy (2 egz.),
 5. Opracowania kosztorysów inwestorskich, oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przyłączy (1 egz.),
 6. Dostarczenia wersji elektronicznej dokumentacji (1 egz.).

Oferent musi załączyć do oferty posiadane uprawnienia do projektowania wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych, dokumenty stwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, dowód wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kryteria oceny ofert:

 • cena brutto – 100 %

Wybrana zostanie oferta o największej liczbie punktów przyznanych za cenę oferty brutto. Oferty nie spełniające wymogów zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

Ustalenie ilości punktów:

Za cenę brutto, oferty będą oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [Cmin /Cbad] x 100

gdzie:

C - liczba punktów za cenę brutto

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto

Cbad - cena oferty badanej brutto

Termin wykonania zamówienia: do 03.06.2022 roku.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz_ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Wstępna koncepcja przebiegu trasy sieci i przyłączy.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Kontakt w sprawie składania ofert:   Janusz Karwowski, telefon 87 423 28 79 wew.27,

            Łukasz Nowiński, telefon 87 423 28 79 wew.25,

 

Termin składania ofert na wykonanie ww. zadania upływa 02.02.2022 roku o godzinie 09:00. Termin ważności złożonych ofert: 7 dni.

Oferty zatytułowane  „Projekt sieci „Dworcowa/Wąglicka” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres sekretariat@pecpisz.pl

 

 

                                                                                                                            

 

Data powstania: poniedziałek, 24 sty 2022 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sty 2022 09:32
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 10108 razy

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu"

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych PEC Sp. z o.o. w Piszu"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

I. Oznaczenie Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.  z o.o. w Piszu ul. Jagodna 1C; 12-200 Pisz Fax 87 423 39 67; tel. 87 423 28 79; www.pecpisz.pl e-mail - sekretariat@pecpisz.pl  

II. Określenie trybu  zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu – zwany dalej regulaminem udzielania zamówień. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego.

III. Sposób udostępnienia specyfikacji

Pod adresem jak w punkcie I oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.pecpisz.pl 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu”

b) Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213). 

-  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

-  Przepisy i wytyczne branżowe.

2. Zakres zamówienia

W zakres zamówienia wchodzą:

a) Dostawa 81 sztuk modułów telemetrycznych zasilanych sieciowo, pracujących w technologii NB-IoT wraz z kartami SIM oraz adapterami do ciepłomierzy i regulatorów pogodowych (jeśli zaistnieje taka techniczna potrzeba).

b) Dostawa niezbędnego oprogramowania oraz licencji (nieograniczonej czasowo) w tym na Oprogramowanie Telemetryczne. 

c) Usługa utrzymania Oprogramowania Telemetrycznego przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru systemu.

d) Zapewnienie odpowiedniego Środowiska Telemetrycznego wraz ze zdalnym dostępem do Oprogramowania Telemetrycznego przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru systemu.

e) Zapewnienie Transmisji Danych w technologii NB-IoT przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru Systemu.

f) Po upływie 5 lat świadczenia usług opisanych w punktach III i IV, na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zainstalować Środowisko Telemetryczne na serwerach Zamawiającego i zapewnić współpracę zainstalowanych modułów telemetrycznych z nowo zainstalowanym środowiskiem.

g) Usługa integracji Środowiska Telemetrycznego z systemem bilingowym pracującym u Zamawiającego za pomocą pliku wymiany danych.

h) Szkolenie z zakresu instalacji Modułów Telemetrycznych oraz użytkowania Oprogramowania Telemetrycznego.

 

UWAGA!!!  Montaż dostarczonych modułów leży po stronie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonał minimum 1 dostawę składającą się z minimum 80 sztuk urządzeń, z zastosowaniem modułów telemetrycznych pracujących w technologii NB-IoT, do odczytu i sterowania regulatorami pogodowymi oraz odczytu ciepłomierzy i innych urządzeń pomiarowych, potwierdzone referencjami lub protokołami odbioru.

2. Zamawiający odrzuci bez rozpatrywania oferty:

a) Oferentów, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków (Zał. Nr 3 do SWZ),

b) Oferentów w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikają informacje potwierdzające spełnianie warunków, 

b) ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

VI. Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia:

Dostawa Modułów Telemetrycznych – do 25 lutego 2022 r.

Całość przedsięwzięcia – do 15 kwietnia 2022 r.

VII. Informacja dotyczące wadium

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1500 złotych (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP nr rachunku 10 1020 4753 0000 0802 0003 6137 z podaniem w tytule przelewu: Wadium-przetarg nieograniczony na wykonanie przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego monitoringu węzłów cieplnych  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu”.  Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
2. Pozostałe dopuszczalne formy wadium:

a) poręczenia bankowe,

b) gwarancje bankowe, 

c) gwarancje ubezpieczeniowe.

3. Szczegółowe informacje na temat wadium zostały zawarte w SWZ.

VIII. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów w oparciu o sumę podanych w rozdziale IX  SIWZ  kryteriów oceny ofert.  Ilość punktów badanej oferty = C + D.

IX. Oferty należy składać osobiście lub nadać pocztą w terminie do dnia 25.01.2022 roku do godziny 09:00 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz.

X. W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień Publicznych, ponieważ prowadzone jest ono zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz.

 

             

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 sty 2022 14:48
Data opublikowania: środa, 19 sty 2022 07:40
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 10302 razy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Inspektor ds. Technicznych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych

Pisz, 30-12-2021 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych  

 Zadania:

     - prowadzenie spraw wymaganych dla profilu działalności Przedsiębiorstwa wynikających z ustawy  prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych

  Wymagania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie, mile widziane kierunki: inżyniera środowiska lub energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo
 • posługiwanie się programem AutoCAD
 • umiejętność kosztorysowania
 • posługiwanie się programami z pakietu Office
 • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
 • chęć dokształcania się w zakresie prawa energetycznego

 Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i list motywacyjny wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 21.01.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 gru 2021 10:44
Data opublikowania: czwartek, 30 gru 2021 10:53
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 10309 razy

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

 

Termin składania ofert:  27.01.2022 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

Informujemy, że załączniki " PR_RUCHOMEJ_PODŁ_2018_1 (2).zip (zip) " i "PR_RUCHOMEJ_PODŁ_2018_2.zip (zip)" załączone zostały poglądowo i nie mają wpływu na składane oferty.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 gru 2021 13:32
Data opublikowania: piątek, 17 gru 2021 14:06
Data edycji: środa, 22 gru 2021 13:30
Opublikował(a): Sławomir Kołakowski
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 10492 razy
Ilość edycji: 4

Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej - wody aktualizacja 19.07.18. godzina 20:30 - aktualizacja 20.07.18 godzina 7:00

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 18.07.2018 r. od godz. 700 do 19.07.2018 r. do godz. 2000 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla wszystkich odbiorców. Dokładna data zakończenia przerwy w dostawie ciepłej wody będzie podawana na bieżąco na stronach internetowych www.pec.bip.hi.pl, www.pecpisz.pl.

 

Uruchomienie ciepłej wody dla osiedla Czerniewskiego i osiedla Wschód.
W dniu 19.07.2018 roku o godzinie 5:00 nastąpiło uruchomienie dostaw ciepłej wody dla w/w osiedli oraz dla ul. Warszawskiej od budynku Sądu w kierunku Bialmedu.

 

Aktualizacja 19.07.2018 roku  godzina 20:30

Rozpoczęło się napełnianie sieci dla zachodniej części miasta (Plac Daszyńskiego, Lipowa, Rybacka i inne ulice ). Przewidywany termin uruchomienia dostaw cieplej wody - późne godziny wieczorne.

 

Aktualizacja 20.07.2018 roku  godzina 7:00

W nocy  19.07.2018 roku nastąpiło uruchomienie, po planowanej przerwie, dostawy ciepłej wody odbiorcom w zachodniej części miasta. W dniu dzisiejszym pracownicy PEC będą przeprowadzali czynności konserwacyjne uruchomionej sieci.

Data powstania: piątek, 13 lip 2018 10:10
Data opublikowania: piątek, 13 lip 2018 10:12
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 27477 razy

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie "przetargu nieograniczonego" zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

Przedsiębiorstowo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu

z dniem 16.05.2017 unieważnia postępowanie prowadzone w trybie "przetargu nieograniczonego"
zgodnie z wewnętrznym "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane 
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz"
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
"Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu 

 

Pliki do pobrania:

"Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie "przetargu nieograniczonego" zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

 

 Przedsiębiorstowo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu

ogłasza postępowanie w trybie "przetargu nieograniczonego"
zgodnie z wewętrznym "Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz"

na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

"Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu 

 

Termin składania ofert:

22.03.2017 do godziny 10:00

Termin składania ofert przedłużono do dnia 05.04.2017 do godziny 10:00

Termin składania ofert przedłużono do dnia 19.04.2017 do godziny 10:00

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Data powstania: wtorek, 28 lut 2017 13:05
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2017 16:21
Data edycji: niedziela, 5 mar 2017 11:07
Opublikował(a): Sławomir Brzostowski
Zaakceptował(a): Sławomir Brzostowski
Artykuł był czytany: 37188 razy
Ilość edycji: 11

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2016 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.33.8.2016.274.XVI.RST z dnia 2 listopada 2016 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2016 roku.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.33.8.2016.274.XVI.RST z dnia 2 listopada 2016 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2016 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję Nr OGD.4210.33.8.2016.274.XVI.RST wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4174 w dniu  7 listopada 2016 roku.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 lis 2016 08:20
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2016 08:33
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 39284 razy

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na odbiór odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy).

Szczegóły w załącznikach.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 wrz 2023 11:48
Data opublikowania: poniedziałek, 25 wrz 2023 11:51
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 3474 razy

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : Główny Specjalista ds. Technicznych  

    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C  poszukuje pracownika na stanowisko : Główny Specjalista ds. Technicznych  

 Zadania:

- nadzór nad właściwą organizacją podległych pracowników w celu zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń transportowych, urządzeń  i instalacji ciepłowniczej, sieci i węzłów,

- nadzór nad przygotowaniem ciepłowni oraz sieci i węzłów do sezonu grzewczego,

- nadzór nad utrzymywaniem w ciągłej sprawności wszelkich urządzeń automatyki ciepłowni, sieci oraz węzłów,

- nadzór nad racjonalną gospodarką paliwową poprzez kontrolę składu mieszanek biomasy i efektywnego procesu ich spalania,

- nadzór nad właściwą organizacją zaopatrzenia w materiały pod kątem zaopatrzenia ciągłości pracy ciepłowni i urządzeń transportowych,

- nadzór nad właściwą gospodarką magazynową opału i części zamiennych,

- nadzór nad procesem wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz sporządzanie umów o przyłączenie,

- prowadzenie książek obiektów budowlanych, nadzór nad wykonywaniem przeglądów rocznych i okresowych obiektów budowlanych, pomiarów elektrycznych,

- kontrola i współpraca z odbiorcami ciepła w zakresie dostawy energii cieplnej,

- przygotowywanie planów rozwoju spółki, planów inwestycyjnych, planowanych remontów źródła ciepła, węzłów, sieci cieplnych, transportu itp.,

- udział w procesie przygotowania inwestycji,

- współpraca z innymi działami Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunki: energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo/inżynieria środowiska w specjalności sieci i systemy sanitarne,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • umiejętność kosztorysowania
 • posługiwanie się programami z pakietu Office
 • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
 • samodzielność, inicjatywa i konsekwencja w osiąganiu celów

Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z listem motywacyjnym wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 31.10.2023r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu; 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C  zawartych w CV  na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: Główny Specjalista ds. Technicznych.

Jednocześnie potwierdzam, że za poznałam/em się z klauzulą informacyjną związaną z procesem rekrutacji.”

W przypadku braku zamieszczenia powyższej informacji,  złożone cv nie będzie brało udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą przy ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz .

Ponadto, informujemy, że:

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PEC Sp. z o.o. w Piszu w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. Technicznych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ).

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na podane w ogłoszeniu stanowisko jednak nie dłużej niż  trzy (3) miesiące od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

* Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

* Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

* Przysługuje Pani/Panu prawo zapytań odnośnie danych osobowych do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD         email: ochrona_danych@pecpisz.pl

* Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, odmowa podania danych skutkuje odmową wszczęcia procesu rekrutacji.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 sie 2023 08:44
Data opublikowania: czwartek, 31 sie 2023 08:49
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 3715 razy

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2015 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-28(13)/2015/274/XV/RSt z dnia 10 listopada 2015 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2015 roku.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-28(13)/2015/274/XV/RSt z dnia 10 listopada 2015 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2015 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję Nr OGD-4210-28(13)/2015/274/XV/RSt wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz.4069 w dniu 10 listopada 2015 roku.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2015r. do dnia 30 listopada 2016r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2015 07:18
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2015 07:55
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 46521 razy

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

 Działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu wyniósł          w 2015 roku: 100%.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 29 sty 2016 14:23
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2016 14:30
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 44408 razy

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2014 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo z dnia 29 października 2014 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2014 roku.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo z dnia 29 października 2014 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2014 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję Nr OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz.3400 w dniu 29 października 2014 roku.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014r do dnia 30 listopada 2015r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 lis 2014 11:28
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 11:35
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 55885 razy

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2013 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG z dnia 31 października 2013 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż  Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 1 grudnia 2013 roku.
Ponadto informujemy, że Decyzję OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG    wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym                        poz. 2992  w dniu 4 listopada 2013 r.
Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2013r. do dnia 30 listopada 2014 r.
W załączeniu Taryfa dla ciepła.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG z dnia 31 października 2013 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż  Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 1 grudnia 2013 roku.   Ponadto informujemy, że Decyzję OGD-4210-40(12)/2013/274/XIII/KG    wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym poz. 2992  w dniu 4 listopada 2013 r.Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2013r. do dnia 30 listopada 2014 r.W załączeniu Taryfa dla ciepła.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 lis 2013 09:11
Data opublikowania: czwartek, 7 lis 2013 09:15
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 72924 razy

Informacja z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 30.12.2022r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”, w wyznaczonym terminie ( tj. do dnia 31.01.2023r. do godz. 10:00 ) wpłynęły trzy oferty:

 1. UAB AXIS Tech, ul. Chemijos 15, Kowno, Litwa: cena netto – 20850125,00 PLN, sprawność kotła – 104%, okres gwarancji na urządzenia – 36 m-cy, okres gwarancji na wykonane prace – 60 m-cy, dyspozycyjność kotłowni – 8300 h/rok.

 2. Lider Konsorcjum – ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH SA, 44 – 107 Gliwice, ul. Kozielska 18: cena netto – 25293741,79 PLN, sprawność kotła – 104%, okres gwarancji na urządzenia – 36 m-cy, okres gwarancji na wykonane prace – 60 m-cy, dyspozycyjność kotłowni – 8255 h/rok.

 3. Lider Konsorcjum – NAWEC sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15 – 124 Białystok: cena netto – 20172000,00 PLN, sprawność kotła – 104%, okres gwarancji na urządzenia – 36 m-cy, okres gwarancji na wykonane prace – 60 m-cy, dyspozycyjność kotłowni – 8250 h/rok.

Kwota przeznaczona na wykonanie powyższego zadania – 20174409,00 PLN netto.

Data powstania: wtorek, 31 sty 2023 13:11
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2023 13:11
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 6549 razy

Komunikat Rady Nadzorczej – informacja o kandydatach na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Pisz

Informacja o kandydatach na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Pisz Sp. z o.o. w Piszu:

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 maj 2021 11:42
Data opublikowania: czwartek, 6 maj 2021 11:45
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 12788 razy

Komunikat Rady Nadzorczej PEC Pisz

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC sp. z o. o. w Piszu.

Szczegóły w załącznikach:

http://www.pec.bip.hi.pl/download.php?id=184

http://www.pec.bip.hi.pl/download.php?id=185

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 kwi 2021 10:44
Data opublikowania: poniedziałek, 19 kwi 2021 10:49
Data edycji: poniedziałek, 19 kwi 2021 10:50
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 13111 razy
Ilość edycji: 1

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu – Budowa kotła o mocy  5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Dokumentacja pod linkiem http://www.pecpisz.pl/?p=1859

Data powstania: piątek, 11 gru 2020 07:10
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2020 07:21
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 17886 razy

Informacja o dniu wolnym od pracy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.08.2020 roku będzie zamknięte
Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2020 11:23
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2020 11:29
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 18136 razy

Informacja o uzyskaniu XIX Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje o uzyskaniu XIX Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że 22.05.2020 roku w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło nr 103 (446), została opublikowana treść XIX taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, numer decyzji: OGD.4210.49.2019.274.XIX.PWi  z  dnia 22.05.2020 roku.
Taryfa obowiązuje od dnia 06.06.2020 roku. 
Link do treści dokumentu    Taryfa dla ciepła 2020

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 25 maj 2020 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2020 13:57
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 18644 razy

Zakłócenia w dostawie ciepła

Przedsiebiorstowo Energetyki Cieplnej informuje, że w dniu 20.09.2019 roku miało miejsce zakłócenie w produkcji ciepła. Od godziny 15:30 dostawy ciepła do sieci cieplnej  zostały wznowione.  O dalszym przebiegu wygrzewania sieci i dostarczania ciepła będziemy informować. 

Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 16:53
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2019 16:59
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 26600 razy

Informacja na temat wznowienia dostaw ciepłej wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że o godzinie 14:30 w dniu 28.06.2019 roku zostały wznowione dostawy ciepłej wody użytkowej dla odbiorców. Pracownicy PEC Pisz, w dniu dzisiejszym, będą wykonywali czynności mające na celu uruchomienie wszystkich węzłów cieplnych dostarczających c.w.u do odbiorców.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że o godzinie 14:30  w dniu 28.06.2019 roku zostały wznowione dostawy ciepłej wody użytkowej dla odbiorców. Pracownicy PEC Pisz, w dniu dzisiejszym, będą wykonywali czynności mające na celu uruchomienie wszystkich węzłów cieplnych dostarczających c.w.u do odbiorców.

Data powstania: piątek, 28 cze 2019 15:05
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2019 15:07
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 22025 razy

Zmiana Terminu Braku Dostaw Ciepłej Wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 25.06.2019 roku od godz. 08:00 do 28.06.2019 roku do godz. 24:00, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami  inwestycyjnymi  sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 25.06.2019 roku od godz. 08:00 do 28.06.2019 roku do godz. 24:00, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach:


Os. Mickiewicza,  Mickiewicza 2 (OSiR),  Klementowskiego 2 (Szkoła Podstawowa nr 1),  Dworcowa 7 (Szkoła Podstawowa nr 1), Dworcowa 11A,    Dworcowa 11B,    Dworcowa 13, Lipowa 15 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1),  Os. Gałczyńskiego, Ratuszowa,  Wojska Polskiego 2,   Gizewiusza 3 (ZSZ),   Leśna,    Słoneczna 4,           Słoneczna 6,  Młodzieżowa 26 (Zespół Szkół nr 1),  Sikorskiego 5,  Sikorskiego 7,  Wojska Polskiego 2,   Wojska Polskiego 12A, Wojska Polskiego 12B, Warszawska 7,  Warszawska 9,   Warszawska 11, Warszawska 13, Warszawska 15, Warszawska 17, Warszawska 23,  Rybacka 24A,  Piaskowa 1,  Piaskowa 2,  Sienkiewicza 2 (Szpital), Sienkiewicza 4B, Sienkiewicza 3,  Moniuszki 6,

Dokładna data zakończenia przerwy w dostawie ciepłej wody będzie podawana na bieżąco na stronach internetowych  www.pec.bip.hi.pl ,  www.pecpisz.pl.

Data powstania: czwartek, 30 maj 2019 07:55
Data opublikowania: czwartek, 30 maj 2019 07:57
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 22456 razy

Powiadomienie o przerwie w dostawie ciepłej wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia,że w okresie od 11.06.2019 roku od godz. 08:00 do 14.06.2019 roku do godz. 24:00 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami inwestycyjnymi sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 11.06.2019 roku od godz. 08:00 do 14.06.2019 roku do godz. 24:00 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach:

Os. Mickiewicza, Mickiewicza 2 (OSiR), Klementowskiego 2 (Szkoła Podstawowa nr 1), Dworcowa 7 (Szkoła Podstawowa nr 1), Dworcowa 11A, Dworcowa 11B, Dworcowa 13, Lipowa 15 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1), Os. Gałczyńskiego, Ratuszowa, Wojska Polskiego 2, Gizewiusza 3 (ZSZ), Leśna, Słoneczna 4, Słoneczna 6, Młodzieżowa 26 (Zespół Szkół nr 1), Sikorskiego 5, Sikorskiego 7, Wojska Polskiego 2, Wojska Polskiego 12A, Wojska Polskiego 12B, Warszawska 7, Warszawska 9, Warszawska 11, Warszawska 13, Warszawska 15, Warszawska 17, Warszawska 23, Rybacka 24A, Piaskowa 1, Piaskowa 2, Sienkiewicza 2 (Szpital), Sienkiewicza 4B, Sienkiewicza 3, Moniuszki 6.

Dokładna data zakończenia przerwy w dostawie ciepłej wody będzie podawana na bieżąco na stronach internetowych www.pec.bip.hi.pl , www.pecpisz.pl.

Data powstania: wtorek, 28 maj 2019 10:26
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2019 10:33
Data edycji: wtorek, 28 maj 2019 10:54
Opublikował(a): W. Kanarek
Zaakceptował(a): W. Kanarek
Artykuł był czytany: 22545 razy
Ilość edycji: 1

Nabór ofert na wykonanie prac projektowych

Nabór ofert na wykonanie prac projektowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektów budowlanych dla niżej wymienionych obiektów:

1. przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Gałczyńskiego - estakada nad rzeką Pisą, długość trasy 156 mb, DN 250/400.

2. budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu położonego na działce nr 1127/58, długość trasy ok. 100 mb , DN 40/110.

3. budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Sikorskiego 5, długość trasy ok. 48 mb, DN 32/110.

Dla punktu 2 i 3 zadanie obejmuje również wykonanie stosownych uzgodnień z właścicielami

sieci leżących na trasie budowy przyłącza. Zgłoszenie dokumentacji na ZUD.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oraz czas realizacji zamówienia od chwili dostarczenia podkładów geodezyjnych.

Wszystkie projekty należy wykonać w 4 egzemplarzach.

Dodatkowo do projektów przyłączy pkt. 2 i 3  należy uzyskać opinię koordynującą.

Termin złożenia ofert na wykonanie w/w zadań wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia. Oferty można dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz

ul. Jagodna 1c lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sieci@pecpisz.pl

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 

Pliki do pobrania: