Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01 grudnia 2022r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 grudnia 2022 roku zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.63.2022.274.XXI.DJ z dnia 16 listopada 2022 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym - ciepło Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 737(1997) z dnia 16 listopada 2022 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.63.2022.274.XXI.DJ z dnia 16 listopada 2022 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że z dniem 01 grudnia 2022 roku zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła.

Ponadto informujemy, że Decyzję OGD.4210.63.2022.274.XXI.DJ wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE- Ciepło nr 737 (1997) w dniu 16 listopada 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że zatwierdzona Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01 grudnia 2022r. do dnia 30 listopada 2023r.

W załączeniu treść taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że nowa cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), w związku z tym w rozliczeniach z naszymi odbiorcami, będziemy stosowali stawki wynikające z zatwierdzonej Taryfy dla ciepła.

Uśredniona cena wytwarzania ciepła w zatwierdzonej taryfie wynosi 70,67 zł/GJ. Ustawodawca przyjął cenę uśrednioną z rekompensatą na poziomie 103,82 zł/GJ

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 lis 2022 15:10
Data opublikowania: środa, 16 lis 2022 15:34
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 5567 razy