Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : Główny Specjalista ds. Technicznych  

 Zadania:

 • nadzór nad właściwą organizacją podległych pracowników w celu zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń transportowych, urządzeń  i instalacji ciepłowniczej, sieci i węzłów,
 • nadzór nad przygotowaniem ciepłowni oraz sieci i węzłów do sezonu grzewczego,
 • nadzór nad utrzymywaniem w ciągłej sprawności wszelkich urządzeń automatyki ciepłowni, sieci oraz węzłów,
 • nadzór nad racjonalną gospodarką paliwową poprzez kontrolę składu mieszanek biomasy
  i efektywnego procesu ich spalania,
 • nadzór nad właściwą organizacją zaopatrzenia w materiały pod kątem zaopatrzenia ciągłości pracy ciepłowni i urządzeń transportowych,
 • nadzór nad właściwą gospodarką magazynową opału i części zamiennych,
 • nadzór nad procesem wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz sporządzanie umów o przyłączenie,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych, nadzór nad wykonywaniem przeglądów rocznych i okresowych obiektów budowlanych, pomiarów elektrycznych,
 • kontrola i współpraca z odbiorcami ciepła w zakresie dostawy energii cieplnej,
 • przygotowywanie planów rozwoju spółki, planów inwestycyjnych, planowanych remontów źródła ciepła, węzłów, sieci cieplnych, transportu itp.,
 • udział w procesie przygotowania inwestycji,
 • współpraca z innymi działami Spółki.             

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, mile widziane kierunki: energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo/inżynieria środowiska w specjalności sieci i systemy sanitarne,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • umiejętność kosztorysowania
 • posługiwanie się programami z pakietu Office
 • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
 • samodzielność, inicjatywa i konsekwencja w osiąganiu celów

Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z listem motywacyjnym wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 21.04.2023r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV proszę zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu; 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C  zawartych w CV  na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: Główny Specjalista ds. Technicznych.

Jednocześnie potwierdzam, że za poznałam/em się z klauzulą informacyjną związaną z procesem rekrutacji.”

W przypadku braku zamieszczenia powyższej informacji,  złożone cv nie będzie brało udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą przy ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz .

Ponadto, informujemy, że:

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PEC Sp. z o.o. w Piszu w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. Technicznych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ).

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na podane w ogłoszeniu stanowisko jednak nie dłużej niż  trzy (3) miesiące od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

* Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

* Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

* Przysługuje Pani/Panu prawo zapytań odnośnie danych osobowych do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD     email: ochrona_danych@pecpisz.pl

* Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, odmowa podania danych skutkuje odmową wszczęcia procesu rekrutacji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 mar 2023 12:08
Data opublikowania: środa, 22 mar 2023 12:13
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 5305 razy