Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA W SPRAWIE CEN DOSTAWY CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że dniem 15 lutego 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295). Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz.1967, ze zm.), zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE maksymalne ceny dostawy ciepła.
Całkowite ceny ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. maksymalnie o 40% w stosunku do cen  z końca września 2022 r.
Uprawnieni odbiorcy objęci cenami maksymalnymi to m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty uprawnione.

Opublikowane przez Prezesa URE w Informacji nr 9/2023 zestawienie wartości cen i stawek opłat jest podstawą do wyliczenia przez firmy ciepłownicze ceny maksymalnej dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła i porównanie jej z ceną dostawy ciepła wynikającą z obowiązującej taryfy dla ciepła. Do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi ma być stosowana najniższa cena ciepła.

Jednocześnie informujemy, że złożone oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą zachowują ważność.

Informujemy, że wyrównanie nie przysługuje odbiorcom, którzy skorzystali z form wsparcia takich jak m.in. dodatek węglowy, zamrożenie cen gazu. W związku z powyższym, jeżeli korzystali Panstwo z takiego wsparcia, prosimy o informację w tym zakresie.

Informację można składać osobiście w sekretariacie Spółki, poprzez pocztę tradycyjną lub drogą mailową na adres sekretariat@pecpisz.pl.

W załączeniu Informacja w sprawie cen o dostawy ciepła oraz Informacja nr 9/2023 Prezesa URE.

40% wzrost – dostawa ciepła - BIP - Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)

Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

Rządowa tarcza energetyczna - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 mar 2023 12:45
Data opublikowania: czwartek, 2 mar 2023 13:26
Opublikował(a): Anna Samełko
Zaakceptował(a): Anna Samełko
Artykuł był czytany: 6625 razy