Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Wiadomości

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 11.01.2018 roku

środa, 27 gru 2017 14:09
W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.24.13.2017.274.XVII.PWi z dnia 21 grudnia 2017 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 11 stycznia 2018 roku.
Czytaj całość

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

wtorek, 16 maj 2017 12:13
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie "przetargu nieograniczonego" zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu
Czytaj całość

"Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu

wtorek, 28 lut 2017 13:05
Ogłoszenie o postępowaniu w trybie "przetargu nieograniczonego" zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej" w Piszu
Czytaj całość

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2016 r.

wtorek, 8 lis 2016 08:20
W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.33.8.2016.274.XVI.RST z dnia 2 listopada 2016 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2016 roku.
Czytaj całość

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2015 r.

poniedziałek, 16 lis 2015 07:18
W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-28(13)/2015/274/XV/RSt z dnia 10 listopada 2015 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2015 roku.
Czytaj całość

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01.12.2014 r.

czwartek, 20 lis 2014 11:28
W związku z otrzymaną Decyzją OGD-4210-29(11)/2014/274/XIV/CWo z dnia 29 października 2014 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2014 roku.
Czytaj całość