Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór ofert na wykonanie prac projektowych

Nabór ofert na wykonanie prac projektowych

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektów budowlanych dla niżej wymienionych obiektów:

1. przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Gałczyńskiego - estakada nad rzeką Pisą, długość trasy 156 mb, DN 250/400.

2. budowa przyłącza ciepłowniczego do obiektu położonego na działce nr 1127/58, długość trasy ok. 100 mb , DN 40/110.

3. budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Sikorskiego 5, długość trasy ok. 48 mb, DN 32/110.

Dla punktu 2 i 3 zadanie obejmuje również wykonanie stosownych uzgodnień z właścicielami

sieci leżących na trasie budowy przyłącza. Zgłoszenie dokumentacji na ZUD.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najniższą cenę oraz czas realizacji zamówienia od chwili dostarczenia podkładów geodezyjnych.

Wszystkie projekty należy wykonać w 4 egzemplarzach.

Dodatkowo do projektów przyłączy pkt. 2 i 3  należy uzyskać opinię koordynującą.

Termin złożenia ofert na wykonanie w/w zadań wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia. Oferty można dostarczyć osobiście do sekretariatu PEC Pisz

ul. Jagodna 1c lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sieci@pecpisz.pl

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 

Pliki do pobrania: