Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Pisza

2. Skład Rady Nadzorczej:

Michał Arkadiusz Trusewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zenon Bednarczyk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Mirosław Majkrzak - członek Rady Nadzorczej,
Artur Banach - członek Rady Nadzorczej.

3. Zarząd Spółki - jednoosobowy

Prezes Zarządu - Marek Znojek

Prokurent - Anna Samełko  

Sposób reprezentacji podmiotu - do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Spółki z zastrzeżeniem, że: w razie powołania Zarządu Spółki wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni łącznie dwaj Członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

 

Data powstania: czwartek, 17 mar 2022 14:14
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2022 14:19
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 1454 razy