Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko: palacz c.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C    poszukuje pracownika na stanowisko : palacz c.o.  

 Zadania:

- obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe

- kontrola pracy kotłów, pomp, wymienników, stacji uzdatniania wody

- obsługa przenośników

- prace kontrolno-pomiarowe, konserwatorskie zgodnie z instrukcjami

- prace porządkowe na terenie Ciepłowni Miejskiej

     

Dodatkowym atutem jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego E grupa 2

Rodzaj Pracy: praca w systemie równoważnym, praca zmianowa 6:00-18:00; 18:00-6:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : Ciepłownia Miejska PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z kopią dokumentu potwierdzającego uprawnienie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 19.05.2023 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

 

W CV proszę zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu; 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C  zawartych w CV  na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: Palacz c.o.

Jednocześnie potwierdzam, że za poznałam/em się z klauzulą informacyjną związaną z procesem rekrutacji.”

W przypadku braku zamieszczenia powyższej informacji,  złożone cv nie będzie brało udziału w rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą przy ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz .

Ponadto, informujemy, że:

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PEC Sp. z o.o. w Piszu w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Palacz c.o. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ).

* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na podane w ogłoszeniu stanowisko jednak nie dłużej niż  trzy (3) miesiące od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

* Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

* Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

* Przysługuje Pani/Panu prawo zapytań odnośnie danych osobowych do powołanego w Spółce Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe IOD            email: ochrona_danych@pecpisz.pl

* Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

* Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, odmowa podania danych skutkuje odmową wszczęcia procesu rekrutacji.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 maj 2023 12:19
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2023 12:26
Opublikował(a): Sylwia Kuropatwa
Zaakceptował(a): Sylwia Kuropatwa
Artykuł był czytany: 4904 razy