Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1) nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur.

Łączne zapotrzebowanie na biomasę – ok. 60 000 mp.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących określone asortymenty i ilości.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Dostawca paliwa z biomasy powinien posiadać ważny certyfikat potwierdzający spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego RED II, wydany w ramach uznanego przez Komisję Europejską systemu certyfikacji.

Dostawca odpadów i pozostałości leśnych lub innych odpadów i pozostałości stanowiących paliwa z biomasy w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego RED II powinien dostarczyć oświadczenie na wzorze Zamawiającego, potwierdzające wytwarzania takich odpadów i pozostałości w ramach własnego procesu produkcji, pozyskiwania lub przetwarzania w którym takowe odpady i pozostałości powstają.

Ponadto dostawcy paliw z biomasy pochodzących z importu powinni dostarczyć dokumenty potwierdzające pochodzenia biomasy na przykład świadectwo pochodzenia wydane przez stosowne organy kraju pochodzenia biomasy lub dokument w postaci Raportu z audytu uwierzytelniającego pochodzenia biomasy wydany przez niezależną stronę trzecią posiadającą odpowiednie kompetencje do realizacji takich audytów.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, dostępnym w siedzibie PEC oraz na naszej stronie internetowej, do dnia 19.05.2023 r. do godziny 10:00. Oferta winna obejmować okres od 01.05.2023r. do 30.04.2024r. Termin ważności ofert - 30 dni od daty składania ofert.

Z Dostawcami, których oferty zostaną zakwalifikowane do dalszego postępowania mogą zostać przeprowadzone negocjacje. Termin i miejsce zostaną określone w zaproszeniu. Po przeprowadzeniu negocjacji Dostawcy będą zobowiązani do złożenia ofert ostatecznych.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

W postępowaniu nie ma zastosowania ustawa Pzp.

Kontakt: Sławomir Kołakowski tel. kom. 607366152.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 kwi 2023 10:37
Data opublikowania: poniedziałek, 24 kwi 2023 10:39
Opublikował(a): Karol Budzyński
Zaakceptował(a): Karol Budzyński
Artykuł był czytany: 1607 razy